Danh mục

Công Nghiệp Dược Phẩm

Ngành công nghiệp Dược Phẩm là một trong những ngành sử dụng thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm lớn nhất. Hầu hết các loại thuốc rất nhạy cảm với sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ, do đó cần phải theo dõi liên tục để đạt chất lượng và hiệu suất phù hợp.

Hoạt độ nước cũng là một tham số đo lường quan trọng, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của vi sinh vật và ảnh hưởng đến cấu trúc, mùi vị và hạn sử dụng của sản phẩm.

Các ứng dụng tiêu biểu:

Kiểm tra độ ổn định

Thuốc được thử nghiệm trong “điều kiện loã hoá cấp tốc” trong môi trường giả lập để xác định độ ổn định của sản phẩm và tính nguyên vẹn bao bì, do đó xác định thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Khu vực sản xuất

Khu vực sản xuất cần giam sát cẩn thận để xác minh điều kiện môi trường của các loại thuốc được sản xuất.

Môi trường phòng sạch

Độ ẩm là thông số quan trọng nhất trong phòng sạch. Hệ thống giám sát môi trường phòng sạch luôn được xác nhận để phù hợp với các yêu cầu quy định.

Kho bảo quản và vận chuyển

Các sản phẩm dược phẩm thường được yêu cầu các nhà vận chuyển sử dụng các thiết bị ghi điều kiện môi trường (nhiệt độ và độ ẩm) cũng như quy định các giới hạn điều kiện không mong muốn của từng loại thuốc.

    ỨNG DỤNG KHÁC

    THAM SỐ QUAN TRỌNG

    Các sản phẩm tiêu biểu: