Danh mục

Tổng Quan

HW4 là một phần mềm thân thiện với người dùng để cài đặt cấu hình và đọc dữ liệu các thiết bị datalogger của Rotronic. Phần mềm cung cấp dữ liệu bảo mật và báo cáo của các giá trị đo như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, chênh áp, tốc độ dòng khí, điểm sương và hoạt độ nước.

Hiện tại, Rotronic có 6 phần mềm HW4 và tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng chọn phần mềm phù hợp, các tính năng phần mềm được thể hiện bảng dưới đây:

Tính năng

HW4-LITE

HW4-E-V3

HW4-P-V3

HW4-P-QUICK-V3

HW4-P-OPC-V3

HW4-VAL-V3

Đầu số Key HW4

20 ….

24 …

64 …

86 …

88 …

12 …

Xem giá trị đo/ giám sát

Hiển thị giá trị đo nhiều thiết bị trên màn hình

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Hiển thị giá trị đo trong một nhóm

 

 

ü

ü

ü

ü

Kết nối sản phẩm Rotronic mạng lưới RS485

 

 

ü

ü

ü

ü

Lưu trữ dữ liệu

Tự động lưu dữ liệu đo (giám sát)

 

 

ü

ü

ü

ü

Quản lý đồng thời các cài đặt logger trong 1 nhóm

 

 

ü

ü

ü

ü

Hiển thị giá trị đo

Hiển thị dạng số và đồ thị

ü

ü

ü

ü

ü

ü

So sánh và chồng đồ thị

ü

 

ü

ü

ü

ü

Bố cục phòng theo khách hàng

 

ü

ü

ü

ü

ü

Công cụ phân tích và tính toán

Tính toán tham số về độ ẩm

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Thống kê

ü

ü

ü

ü

ü

ü

In/ Báo cáo

Tự động tạo báo cáo hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và cấu hình

 

 

ü

ü

ü

ü

In ra dạng bảng, đồ thị hoặc báo cáo PDF

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Người dùng và mật khẩu

Bảo vệ bằng mật khẩu

 

 

ü

ü

ü

ü

Tự do tạo người dùng và phân quyền

 

 

ü

ü

ü

ü

Cảnh báo

Cảnh báo qua Email, rờ le, in báo cáo

 

ü

ü

ü

ü

ü

Cảnh báo qua Email,SMS, rờ le, in báo cáo

 

 

ü

ü

ü

ü

Tạo cảnh báo linh hoạt cho mọi thiết bị

 

 

ü

ü

ü

ü

OPC Server ( OLE for Process Control)

Chứng năng máy chủ khách hàng

 

 

 

 

ü

ü

Bản ghi điện tử, chữ ký điện tử, audit trail

Ghi lại tất tất cả sự kiện người dùng đăng nhập và tạo báo cáo chung

 

 

ü

ü

ü

ü

Tính toàn vẹn dữ liệu luôn luôn đảm bảo

 

 

ü

ü

ü

ü

Tiêu chuẩn, pháp lý, chỉ thị, hướng dẫn

US FDA: 21 CFR 210-211, Drug and 21 CFR 100, Human food

 

 

ü

ü

ü

ü

EU Annex 11 hướng dẫn và thực hành tốt sản xuất thuốc

 

 

ü

ü

ü

ü

Thẩm định

Hướng dẫn thẩm định chất lượng (đĩa tiếng anh)

 

 

 

 

 

ü

 

TẢI PHẦN MỀM: HW4_3.9.0_Software (108.51 MB)