Danh mục

Phô Mai

Để có hương vị phô mai mong muốn, nó phải được bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm phù hợp trong vài tháng. Đo độ ẩm không khí cao, không phải cảm biến nào cũng phù hợp, điều quan trọng là các cảm biến phải được hiệu chuẩn thường xuyên và tại điểm làm việc.

Hiệu cuẩn các đầu dò đặc biệt quan trọng trong các cửa hàng phô mai. Đầu dò nhiệt độ thường được hiệu chuẩn tại 23oC và độ ẩm không khí 10, 35, 80%RH, điều đó có nghĩa là các cảm biến có độ chính xác xung quanh điểm làm việc này (±0.1oC, ±0.8%RH), càng xa 23oC, độ lệch càng lớn.

Một số loại phô mai có xu hướng thải ra khí amoniac (NH3) trong quá trình ủ chín. Điều này sẽ làm trôi các cảm biến độ ẩm. Rotronic cung cấp một lợi thế quan trọng với màng cảm biến dày với khả năng kháng amoniac cao.

THAM SỐ QUAN TRỌNG