Danh mục

Phòng thí nghiệm động vật

Các thông số quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2. Ánh sáng (lux), tiếp xúc cửa hay đường nước uống cũng được theo dõi, để ngăn chặn xuất hiện của vi khuẩn legionella. Tùy thuộc vào loại thí nghiệm mà sẽ có áp suất chân không hay áp suất dương được tạo ra trong phòng thí nghiệm để được đảm bảo không có viru nào xâm nhập hay rời khỏi phòng

THAM SỐ QUAN TRỌNG

Các sản phẩm tiêu biểu: