Danh mục

Phòng thí nghiệm động vật

Việc giám sát điều kiện môi trường bên trong phòng thí nghiệm của động vật cũng rất quan trọng. Các thông số quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2. Ánh sáng (lux), tiếp xúc cửa hay đường nước uống cũng được theo dõi, để ngăn chặn xuất hiện của vi khuẩn legionella.

Tùy thuộc vào loại thí nghiệm mà sẽ có áp suất chân không hay áp suất dương được tạo ra trong phòng thí nghiệm để được đảm bảo không có virus nào xâm nhập hay rời khỏi phòng. Ứng dụng phòng sạch này cần phải đo lường và giám sát chênh lệch áp suất.

THAM SỐ QUAN TRỌNG

ỨNG DỤNG KHÁCH HÀNG