Danh mục

NHIỆT ĐỘ - ĐO VÀ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ

Đo nhiệt độ là quan trọng ở bất cứ nơi nào các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, bảo quản và vận chuyển. Rotronic cung cấp các sản phẩm đo nhiệt độ cho các quy trình trên: Đầu dò nhiệt độ, Transmitter dùng trong sản xuất, các thiết bị cầm tay và thiết bị ghi nhận giá trị nhiệt độ khi bảo quản và vận chuyển.

Hệ thống giám sát RMS cho phép ghi và truy cập dữ liệu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới từ các thiết bị khác nhau.

Các sản phẩm tiêu biểu: