Danh mục

Hoạt độ nước hay độ ẩm dự do

Việc đo lường hoạt độ nước và độ ẩm tương đối cân bằng (ERH) là một thông số quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm và vật liệu nhạy cảm với độ ẩm. Hoạt độ nước được xác định bởi hàm lượng nước tự do hoặc không liên kết trong thực phẩm hoặc các sản phẩm khác. Nước liên kết không được đo bằng phương pháp này.

TẠI SAO PHẢI ĐO HOẠT ĐỘ NƯỚC

Nước tự do trong một sản phẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của vi sinh vật, hóa học và enzyme của nó. Điều này đặt biệt quan trong trong trường hợp các sản phẩm dễ hư hỏng như: thực phẩm, ngủ cốc, hạt giống, cũng như nhiều sản phẩm trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm. Nếu có nhiều nước tự do sản phẩm sẽ bị hỏng, Nếu quá ít nước, các sản phẩm bị ảnh hưởng tiêu cực.

Việc kiểm soát nước tự do, có tác động đáng kể đến hạn sử dụng của sản phẩm.

Việc đo lường hoạt độ nước cũng cung cấp các thông tin hữu ích về các đặc tính như: độ kết dinh, hạn sử dụng sản phẩm, độ ổn định, độ bám dính, độ xốp của bột,…

Đầu dò hoạt độ nước sử dụng công nghệ kỹ thuật số HygroClip, đảm bảo hiệu suất hoạt động cao, hiệu chuẩn kỹ thuật số đơn giản. vì vậy có thể dùng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.