Danh mục

Chênh áp - Đo lường và giám sát chênh áp

Chênh lệch áp suất được đo và theo dõi ở những nơi yêu cầu sự khác biệt nhỏ của áp suất có thể ảnh hướng lớn. Do đó, các lĩnh vực sử dụng bao gồm từ phòng sạch, phòng thí nghiệm đến các ứng dụng trong nghiên cứu, công nghệ và công nghiệp sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC). Rotronic cung cấp transmitter và bảng điều khiển phòng sạch cũng như nhiều phụ kiện để đo áp suất chênh lệch.

 Do các thông số như nhiệt độ và độ ẩm cũng thường cần được theo dõi kết hợp với đo áp suất chênh lệch, thiết bị đo chênh lệch áp suất của Rotronic được thiết kế có thể tùy chọn với đầu dò nhiệt độ và cảm biến độ ẩm hoặc có thể được mở rộng với các kỹ thuật số và analog.