Danh mục

Mẫu kiến trúc & Kho bảo quản

Các vật mẫu kiến trúc và kho lưu trữ là các vị trí được quản lý để lưu trữ các mẫu vật liệu khác nhau, các mẫu lưu trữ thường trong khoảng thời gian rất dài và do đó cần điều kiện môi trường hoàn toàn ổn định.

Việc đo lường và giám sát các thông số như độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương thấp và chênh áp, hoạt độ nước… tùy thuộc vào ứng dụng. giải pháp lý tưởng cho các nhiệm vụ đó là hệ thống giám sát RMS linh hoạt và liên tục lưu trữ dữ liệu cần thiết từ các công cụ đo lường kỹ thuật số và tự động gửi báo động khi điều kiện môi trường gặp không đạt.

THAM SỐ QUAN TRỌNG: