Danh mục

Ngân hàng máu và tế bào

NGÂN HÀNG MÁU

Hiệp hội ngân hàng máu Mỹ ( AABB) đã được phát triển các tiêu chuẩn cho ngân hàng máu và dịch vụ truyền máu từ năm 1957. Khuyến cáo rằng nhiệt độ của các sản phẩm máu được đăng ký ít nhất 4 giờ 1 lần và ở trong trạng thái lưu trữ và vận chuyển của chúng. Các giới hạn được chia thành ba nhóm.

+ Nhóm 1, chỉ định nhiệt độ lưu trữ từ 1oC đến 6oC, nhiệt độ vận chuyển từ 1oC đến 10oC cho toàn bộ máu, hồng cầu, huyết tương.

+ Phạm vi nhiệt độ để lưu trữ và vận chuyển của nhóm thứ hai, bao gồm các tiểu cầu là 20 đến 24oC.

+ Nhóm thứ 3 chứa huyết tương kết tủa và quy định bảo quản ≤ -18oC và plasma ở trạng thái đông lạnh trong quá trình vận chuyển. Đối với huyết tương tươi đông lạnh ( FFP) nhiệt độ bảo quản ≤-18oC hoặc ≤-65oC áp dụng cho cả lưu trữ và vận chuyển.

NGÂN HÀNG TẾ BÀO

Cơ sở để xác định xem nhiệt độ và độ ẩm có ảnh hưởng tới tế bào người, mô và các sản phẩm tế bào và mô ( HCT/Ps) mà nó lưu trữ và / hoặc sản xuất hay không

Điều kiện môi trường có thể tạo điều kiện cho việc nhiễm bẫn hoặc lây nhiễm chéo HCP/Ps hoặc sự phơi nhiễm ngẫu nhiên của HCT/Ps với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Do đó, kiểm soát nhiệt độ- độ ẩm và chênh áp để tránh nhiễm chéo, kiểm soát các hạt để đo lượng vi sinh vật.

Rotronic cung cấp hệ thống giám sát theo dõi thời gian thực ( 365/7/24) với cảnh báo theo thời gian thực cho cả hai ứng dụng trên, bất kể bạn cần theo dõi nhiệt độ của 1 tủ lạnh hay hàng ngàn tủ lạnh hoặc giải pháp theo dõi các thông số khác nhau.

THAM SỐ QUAN TRỌNG