Danh mục

Bệnh viện

Các giải pháp đo lường với các ứng dụng rộng rãi được sử dụng trong bệnh viện và phòng khám. Trong nhà thuốc bệnh viện, nhiệt độ và độ ẩm được đo để xác định hiệu quả của thuốc (thành phần thuốc nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm) nên giá trị nhiệt độ và độ ẩm được duy trì liên tục. Độ chênh áp cũng được đo và theo dõi trong các thí nghiệm của bệnh viện (hóa học, huyết học, sinh học).

Trong lĩnh vực hệ thống tự động hóa, nhiệt độ trên đường ống cung cấp nước uống công cộng là mối quan tâm để ngăn chặn sự sinh sản và nhân giống vi khuẩn legionella.

THAM SỐ QUAN TRỌNG