Danh mục

Hiệu thuốc tây

Luật dược và kiểm soát các sản phẩm trị liệu yêu cầu việc lưu trữ thuốc có kiểm soát. Ví dụ, Insulin và một số thuốc dạng xi rô kháng sinh cần được bảo quản và lưu trữ trong tủ lạnh đặc biệt.

Nhiệt độ trong các tủ lạnh phải nằm trong khoảng từ 2 đến 8oC, phạm vi nhiệt độ từ 15 đến 25oC áp dụng cho tất cả các loại thuốc khác. Việc lưu trữ phải được theo dõi, và truy xuất được dữ liệu.

THAM SỐ QUAN TRỌNG

ỨNG DỤNG KHÁCH HÀNG