Danh mục

Đầu dò cơ bản và độ chính xác cao

HC2A-S/ HC2A-S-HH/ HC2A-S3 Và HC2A-SH/ HC2A-S3H

HC2A-S / HC2A-S-HH / HC2A-S3 là đầu dò được sử dụng phổ biến của Rotronic. Nó đo độ ẩm và nhiệt độ và tính toán điểm sương.
HC2A-SH / HC2A-S3H là đầu dò có độ chính xác cao được dùng để làm thẩm định môi trường hoặc làm đầu dò tham chiếu cho quá trình hiệu chuẩn thiết bị nhiệt ẩm.

Cảm biến đầu dò nhiệt ẩm độ phù hợp với nhiều ứng dụng:

  • HT-1 sensor: phù hợp với nhiều ứng dụng và đo nhiệt độ cao

  • HH-1 sensor: Phù hợp với ứng dụng đặc biệt môi trường có Hygrogen Peroxite (H2O2)

Ứng Dụng:

Đầu cho nhiệt ẩm độ sử dụng cho HVAC, Công nghiệp thực phẩm, Công nghiệp giấy, may mặc và dược phẩm,...