Danh mục

Cấu trúc vật liệu

Nhiều vật liệu nhạy cảm với độ ẩm hoặc/và nhiệt độ trong điều kiện khí hậu thay đổi, chúng có thể làm thay đổi thuộc tính của vật liệu như: tính nhất quán, màu sắc hoặc cấu trúc. Điều quan trọng là trong quá trình sản xuất, lưu trữ hoặc xử lý sản phẩm cần kiểm soát môi trường lý tưởng (ví dụ các sản phẩm giấy, sơn, vải, nhựa, cao su)

THAM SỐ QUAN TRỌNG

ỨNG DỤNG KHÁC

Các sản phẩm tiêu biểu:

  • Trang 1 / 2