Danh mục

Các tham số

Độ ẩm là gì? Tại sao đo CO2? Chênh lệch áp suất là gì? Tại sao phải đo hoạt động của nước? Việc sử dụng các thiết bị trong môi trường có khả năng gây cháy nổ có nghĩa là gì?. Mục đích của phần này là làm rõ và cung cấp cho bạn các thông tin về hữu ích về các tham số.