Danh mục

Triển Lãm & Kiến Trúc

Điều kiện môi trường và ánh sáng là hai yếu tố ảnh hưởng đến giữ gìn các bảo tàng và lưu trữ vật liệu vì chúng gây hại bằng cách đẩy nhanh quá trình suy thoái hóa học và sinh học.

Mục đích triển lãm với các tác phẩm nghệ thuật khác là để đạt nhiệt độ 18 đến 22oC, độ ẩm khoảng 50%RH (ít dao động), và ánh sáng từ 50 đến 200 lux, tùy thuộc vào độ nhạy của vật liệu sản phẩm. Đo lường và giám sáy độ ẩm, nhiệt độ có tầm quan trọng trong phòng triễn lãm. Điểm sương cũng là 1 thông số kiểm soát môi trường.

Đo nồng độ CO2 trong không khí trong nhà không phải là yếu tố gây hại đối với tác phẩm nghệ thuật. tuy nhiên, kiểm soát hàm lượng CO2 trong phòng triễn lãm là 1 tiêu chí quan trọng đối với chất lượng không khí, giúp làm hài lòng khách tham quan cũng như môi trường làm việc nhân viên.

Rotronic cung cấp cac thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ và nồng độ CO2 để theo dõi nhiệt độ bảo quản vật liệu tác phẩm nghệ thuật. Hệ thống giám sát RMS linh hoạt và liên tục lưu trữ dữ liệu cần thiết từ các công cụ đo lường kỹ thuật số và tự động gửi báo động khi điều kiện môi trường không đạt.

THAM SỐ QUAN TRỌNG: