Danh mục

Thiết bị ghi dữ liệu độ ẩm

Việc ghi lại lâu dài các điều kiện độ ẩm và nhiệt độ là rất quan trọng trong ngành dược phẩm, quy trình sản xuất, lưu trữ, cơ sở thử nghiệm và nhiều lĩnh vực khác. Khi dữ liệu đã được ghi, dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm có thể được đánh giá theo thống kê. Điều này cung cấp thông tin có giá trị về các điều kiện có thể có ảnh hưởng đến con người và chất lượng sản phẩm.

 Bộ ghi dữ liệu ROTRONIC đáp ứng các yêu cầu của FDA về 21 CFR Phần 11 và GAMP 5. Chúng cực kỳ chính xác và dễ sử dụng. Dữ liệu có thể được truy cập không dây, qua mạng hoặc trực tiếp bằng phần mềm HW4. Dữ liệu có thể được lưu trong định dạng .LOG không thể thay đổi hoặc trong các tập tin Excel. Để bảo mật hơn, dữ liệu đo được từ thiết bị ghi dữ liệu được theo dõi và lưu trữ trực tuyến dự phòng trên máy chủ hoặc PC. Một loạt các đầu dò có thể thay đổi cho nhau, cho phép sử dụng linh hoạt cao và bảo trì hệ thống đơn giản.