Danh mục

Công nghiệp thực phẩm

Một ngành công nghiệp thực phẩm không có công nghệ đo lường là không thể tưởng tượng được. Việc đo lường các thông số vật lý như nhiệt độ, độ ẩm là rất cần thiết, cả trong việc kiểm tra tiếp nhận hàng hóa đến lưu trữ, sấy khô và nướng cũng như các sản phẩm nhạy cảm khác.

Hoạt độ nước cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định chất lượng sản phẩm.

ỨNG DỤNG KHÁC

THAM SỐ QUAN TRỌNG

Các sản phẩm tiêu biểu: