Danh mục

Công nghiệp thực phẩm

Việc đo lường các thông số như nhiệt độ, độ ẩm là rất cần thiết, cả trong việc kiểm tra tiếp nhận hàng hóa nhập vào đến việc lưu trữ, sấy khô và nướng cũng như quá trình vận chuyển của các sản phẩm nhạy cảm với môi trường.

Hoạt độ nước cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định chất lượng sản phẩm.

ỨNG DỤNG KHÁC

THAM SỐ QUAN TRỌNG

Các sản phẩm tiêu biểu:

  • Trang 1 / 2