Danh mục

Phần mềm cho dữ liệu đo lường

Chúng tôi cung cấp các phiên bản phần mềm PC khác nhau để cấu hình và truy xuất dữ liệu từ các dụng cụ đo Rotronic. 

Với Hệ thống giám sát Rotronic (RMS) dựa trên đám mây rộng lớn hơn, lợi ích của bạn tính linh hoạt tối đa và tính khả dụng của dữ liệu vượt trội cho các giải pháp và đánh giá hệ thống. Phần mềm RMS đáp ứng tất cả các yêu cầu cho giám sát dựa trên máy chủ. Nó được liên kết với một cơ sở dữ liệu lưu trữ tất cả các hoạt động dữ liệu và hệ thống được đo. Do đó, có thể truy cập dữ liệu trên tất cả các nền tảng phổ biến từ mọi nơi trên thế giới miễn là bạn có kết nối Internet. Điều này có nghĩa là dữ liệu đo được theo dõi luôn có sẵn để đánh giá trong cơ sở dữ liệu trung tâm.