Danh mục

ATEX

Ý NGHĨA CHỈ SỐ ATEX

ATEX là từ tiếng Pháp được viết tắt từ Atnospheres Explosibles. Mục đích của chỉ thị này là bảo vệ mọi người khi làm việc trong môi trường có khả năng cháy nổ. Nó bao gồm 2 chỉ thị xác định bảo vệ cho quá trình vận hành và sản phẩm trong môi trường rủi ro. Thiết bị Rotronic ATEX dựa trên ATEX Product Directive 94/9/EC.

https://www.rotronic.com/media/theory/parameters/EN_Spezifizierung.jpg

Các phiên bản khí được chia thành các lớp sau:

Ý nghĩa các thông số của ATEX: