Danh mục

Y Khoa

Giám sát điều kiện môi trường không thể thiếu trong các lĩnh vực y tế. ví dụ, chênh áp đo và theo dõi trong phòng mổ, trong đó đảm bảo không có các hạt tồn tại hoặc trong phòng cách lý, nơi chân không đảm bảo không có vi rus nào có thể rời khỏi phòng bị ô nhiễm.

Đo độ ẩm và nhiệt độ cũng là một vấn đề quan trong trong y học. hầu hết các loại thuốc đều nhạy cảm với sự thay đổi về độ ẩm và nhiệt độ, có nghĩa là các thông số này cần phải theo dõi liên tục và đảm bảo chất lượng và hiệu quả thuốc không bị thay đổi.

Tủ ấm, tủ lạnh và tủ đông được sử dụng trong các ngân hàng máu, mô, pháp y, thụ tinh trong ống nghiệm và bệnh viện. để đảm bảo sản phẩm an toán trước các biến đổi nhỏ nhất, nhiệt độ phải được đo và theo dõi xuyên suốt. Số lần mở cửa cũng được đăng ký.

Điều này đảm bảo rằng các quy định GxP được đáp ứng.

ỨNG DỤNG KHÁC

THAM SỐ QUAN TRỌNG