Danh mục

Thiết bị đo hoạt độ nước aw

Hiệp Phát cung cấp các thiết bị đo hoạt độ nước dùng trong công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm là chủ yếu. Ngoài ra, máy đo hoạt độ nước của Rotronic vẫn đáp ứng một số lĩnh vực khác như nông nghiệp, xây dựng,... Một trong những đặc điểm các đầu dò của Rotronic là dễ dàng tháo vệ sinh, bảo trì và hiệu chuẩn định kỳ.