Danh mục

Mô hình của hệ thống giám sát RMS - Rotronic Monitoring System

Hệ thống giám sát liên tục, Hệ thống RMS cần đáp ứng yêu cầu các yêu cầu của IoT, M2M

Mạng lưới thiết bị kết nối Internet ( Internet of Things- IoT) và kết nối tất cả các thiết bị trên hệ thống mạng ( Machine-to-machine) là những yêu tố chính của công nghiệp 4.0 đã được giới thiệu vào năm 2011 tại hội chợ Hannover ở Đức. Nguyên tắt hoạt động là khả năng tương tác tring đó các cảm biến thiết bị, máy móc và con người kết nối và giao tiếp với nhau.

Các thiết bị có cảm biến sẽ truyền dữ liệu thông qua cổng đưa dữ liệu vào Ethernet, dữ liệu được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu đã được chứng nhận. Với phần mềm, truy cập vào dữ liệu qua Ethernet để phân tích cũng như cài đặt thiết bị từ xa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM SÁT DỮ LIỆU ĐO

Hệ thống giám sát dữ liệu của Rotronic ( RMS) là một hệ thống các mô đun gồm các yếu tố như: Phần cứng, Phần mềm dựa trên website. Hệ thống linh hoạt tối đa trong cài đặt và đảm bảo dữ liệu an toàn.Các thiết bị cảm biến của Rotronic hoặc bên thứ 3 sẽ ghi lại các giá trị và cung cấp cho người dùng, bất kể khách hàng truy cập cơ sở dữ liệu qua PC, Macbook, điện thoại thông minh.

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN FDA

Hệ thống giám sát RMS hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn FDA CFR part 11, Hồ sơ điện tử, chữ ký điện tử, cũng như phụ lục 11 của EU ( EUDRALEX) và GAMP5

Các nhà quản lý công nghiệp dược phẩm và thực phẩm yêu cầu tất cả các sự kện liên quan được ghi lại để dễ dàng truy xuất. Cái gọi là “ Bản ghi điện tử” được thông qua đánh dấu điện tử cho tất cả phép đo hiệu chuẩn và các quy trình thực hiện.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Bảo mật dữ liệu, tính toàn viện dữ liệu, tính khả dụng dữ liệu : là ba thuật ngữ đóng vai trò trung tâm trong hệ thống giám sát.

Bảo mật dữ liệu có nghĩa là dữ liệu không thể được truy cập bơi những người không được ủy quyền. Điều này đạt được thông qua quá trình mã hóa trong quá trình truyền và lưu dữ liệu. Trung tâm cơ sở dữ liệu đã được chứng nhận. Nếu trung tâm dữ liệu đặt ở máy chủ khách hàng, thì khách hàng sẽ xác định cơ sở bảo bảo mật.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu có nghĩa là đảm bảo truyền và lưu trữ an toàn, giá trị không được thay đổi trong quá trình truyền hay bị gián đoạn. Nếu dữ liệu không truyền đến được trung tâm dữ liệu do mất kết nối, giá trị sẽ được lưu vào thiết bị ( trên phần cứng), sau đó dữ liệu được truyền lên lại trung tâm dữ liệu khi kết nối được khôi phục.

Nhờ cơ sở dữ liệu từ máy chủ và phần mềm nên tính khả dụng cao, dữ liệu được xem mà không có vấn đề bắt cứ nơi nào trên thế giới với tất cả các thiết bị PC, Macbook, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Bảo mật được đảm bảo công nhận và xác thực đúng người dùng.