Danh mục

Vận tốc dòng khí

Chất lượng không khí trong phòng có tầm quan trọng đối với sức khỏe của con người, để đạt được chất lượng không khí tốt thì hệ thống thông gió và điều hòa không khí phải hoạt động mà không bị lỗi và được điều chỉnh phù hợp cho từng mục đích ứng dụng cụ thể.

Các Transmitter của Rotronic đo vận tốc không khí để điều khiển hệ thống HVAC (gia nhiệt, thông gió, điều hòa không khí). Thiết bị cầm tay đo nhiệt độ - độ ẩm tính toán điểm sương, ngoài ra còn đo tốc độ không khí và lưu lượng thể tích, có thể được sử dụng để kiểm tra và đánh giá chức năng của hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

Vận tốc không khí chủ yếu được ứng dụng trong các hệ thống HVAC của nhà kho, phòng sản xuất, bảo tàng, tòa nhà văn phòng và thư viện, phòng sạch và hệ thống giám sát tiêu thụ không khí.