Danh mục

Hóa Học

Giai đoạn sấy là một phần thiết yếu của quy trình sản xuất hóa chất, đo độ ẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp và tối ưu chi phí sản xuất. Để có hiệu quả cao nhất, độ ẩm tương đối (và độ ẩm tương đối cân bằng) thường được đo trong khí thải ở thiết bị sấy với mục đích cải thiện thông lượng và/hoặc giảm chi phí năng lượng trong sản xuất hóa chất.

Tuy nhiên, đo độ ẩm cũng có tầm quan trọng quyết định trong việc kiểm soát nguyên liệu thô và sản phẩm cuối cùng. Thông thường, độ ẩm được đo trong môi trường lưu trữ sản phẩm. Để xác định chất lượng hóa chất, điều quan trọng là phải đo hoạt độ nước hoặc độ ẩm tương đối cân bằng. Các mẫu đo cần phân tích ở dạng hạt, bột, dạng bụi, bột nhão.

THAM SỐ QUAN TRỌNG

Các sản phẩm tiêu biểu: