Danh mục

Phụ kiện cho thiết bị đo hoạt độ nước

Khi bạn sử dụng sản phẩm đo hoạt độ nước của Rotronic, bạn có thể tùy chọn các phụ kiện như: cốc chứa mẫu, cốc giữ mẫu có kết nối bể điều nhiệt hoặc kẹp giữ mẫu khi độ ẩm quá cao hoặc quá thấp. 

Khi đầu dò hoạt độ nước dùng lâu, nếu lọc bảo vệ cảm biến bị bẩn thì bạn dễ dàng thay thế lọc mới mà không cần phải mua nguyên đầu dò mới, giúp bạn tiết kiệm chi phí sau mua hàng.