Danh mục

Pháp Y

Pháp y liên quan đến việc kiểm tra và giữ an toàn các bằng chứng quan trọng, Điều kiện để giữ bằng chứng không bị nhiễm bẫn và nguyên vẹn cần phải kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và CO2, hoạt độ nước trong phòng sạch, phòng thí nghiệm, buồng khí hậu và kho.

THAM SỐ QUAN TRỌNG

Các sản phẩm tiêu biểu: