Danh mục

Transmitters nhiệt độ và độ ẩm

Dòng HygroFlex được ứng dụng trong hệ thống HVAC đo độ ẩm, nhiệt độ và điểm sương. Chủ yếu dựa trên công nghệ AirChip3000, các transmitter cung cấp độ chính xác cao với chi phí thấp.

Dòng HygroFlex cho độ chính xác của hệ thống được đảm bảo lên tới <± 0.8% rh và ± 0.1 K, với các phiển bản Duct và Wall. Nhiều chức năng hữu ích có thể được kích hoạt bằng phần mềm HW4 tùy chọn.