Danh mục

Độ Ẩm - Thiết bị đo và giám sát độ ẩm

Độ ẩm là một trong những tham số quan trong đuợc dùng trong các lĩnh vực như công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, các ứng dụng gia nhiệt - thông gió - điều hòa không khí ( HVAC) cũng như trong quá trình sấy và bảo quản. Đo độ ẩm không khí cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành khí tượng học, viện bảo tàng. Ngoài độ ẩm, nhiệt độ cũng thường được đo cùng.

Các sản phẩm tiêu biểu:

  • Trang 1 / 6