Danh mục

Mì ống

Giám sát điều kiện môi trường trong sản xuất mì ống là rất quan trọng. Để đạt môi trường tối ưu cần phải được kiểm soát chặt chẽ, các đầu dò nhiệt độ và độ ẩm được sử dụng trong dây chuyển sản xuất – đặc biệt là trong giai đoạn sấy khô cũng như việc lưu trữ nguyên liệu thô và sản phẩm cuối cùng. Bằng cách này giúp nhà sản xuất mì ống tránh được khiếm khuyết về chất lượng sản phẩm. Hiệu chuẩn thường xuyên đảm bảo việc theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong sản xuất luôn tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Đo hoạt độ nước trong cả nguyên liệu thô và thành phẩm cũng rất quan trọng. Hoạt độ nước có ảnh hưởng tới kết cấu, màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng cũng như thời hạn sử dụng sản phẩm. Đó chỉ là 1 số chỉ tiêu quan trọng cho chất lượng sản phẩm.

THAM SỐ QUAN TRỌNG

ỨNG DỤNG KHÁCH HÀNG