Danh mục

Thụ tinh trong ống nghiệm

Để thụ tinh nhân tạo, các nhà chuyên môn về thụ tinh trong ống nghiệm cần xử lý tế bào trứng và phôi rất cẩn thận. họ dùng tủ ấm và bảo quản lạnh. Để phát hiện và tránh những biến thể nhỏ nhất trong điều kiện môi trường xung quanh, các thiết bị theo dõi các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 và chênh áp. Sử dụng hệ thống giám sát tập trung, camera, tiếp xúc cửa hoặc các thông số khác tích hợp vào hệ thống giám sát. Một cảnh báo được kích hoạt ngay lập tức nếu dữ liệu đi lệch khỏi mong muốn.

THAM SỐ QUAN TRỌNG