Danh mục

HVAC

Công nghệ đo lường đáng tin cậy không chỉ quan trọng đối với việc tối ưu hóa và điều chỉnh trong hệ thống HVAC (Gia nhiệt – Thông gió – Điều hòa không khí) mà còn cho chất lượng không khí trong phòng và hiệu quả tốt đến sức khỏe con người.

Rotronic cung cấp một loạt các thiết bị và giải pháp đo lường với chi phí hiệu quả để sử dụng trong lĩnh vực HVAC: thiết bị cầm tay, bộ ghi dữ liệu và bộ chuyển tín hiệu, có thể được lắp đặt trực tiếp trong ống thông gió hoặc trên tường. Các giải pháp chúng tôi có thể tích hợp vào các hệ thống hiện có mà không gặp vấn đề gì.

Trong lĩnh vực quản lý tòa nhà, chủ yếu là các giải pháp và thiết bị đo lường để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, lưu lượng không khí và chênh áp. Đo điểm sương thấp  (Low Dewpoint) đặc biệt quan trọng để bảo vệ các khoản đầu tư vào hệ thống khí nén.

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Các trung tâm dữ liệu phải được duy trì trong các điều kiện môi trường cụ thể để đảm bảo hiệu suất và tuổi thị của phần cứng được cài đặt.

Theo tiêu chuẩn, nhiệt độ phải đạt từ 18 đến 27oC, điểm sương từ 5 đến 15oC dp và độ ẩm không quá 60%RH

Điều này đảm bảo phần cứng ở nhiệt độ phù hợp, tránh ngưng tụ và giảm khả năng tích tụ tĩnh điện (đo điểm sương thấp).

Để đảm bảo không khí tối ưu trong các trung tâm dữ liệu, sử dụng các thiết bị để đo lường và theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, chênh áp và điểm sương thấp.

THAM SỐ QUAN TRỌNG

ỨNG DỤNG KHÁCH HÀNG