Danh mục

Điểm sương - Đo và giám sát sự hình thành điểm sương

Các đầu dò điểm sương (low dewpoint) của Rotronic là lý tưởng để đo sự hình thành hơi nước động sương; ví dụ, trong các hệ thống khí nén hoặc trong máy sấy lạnh hoặc sấy khô. Thiết bị đo điểm sương được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm và nguyên liệu thô, trong kỹ thuật dịch vụ xây dựng (HVAC), cho phòng sạch cũng như trong công nghệ sản xuất và chế biến, và trong đúc phun; nói cách khác, bất cứ nơi nào xem việc đo lường và giám sát điểm sương đóng vai trò quan trọng.