Danh mục

Áp suất

Ngoài điện, khí nén ngày nay là nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất trong toàn ngành. Thêm vào đó, công nghệ đo áp suất là một trong những phương pháp quan trọng và thường xuyên được sử dụng để theo dõi và kiểm soát thiết bị và nhà máy.