Danh mục

Chênh áp

ÁP SUẤT LÀ GÌ ?

Áp suất là một đại lượng vật lý, được định nghĩa là lực trên một đơn vị diện tích tác dụng theo chiều vuông góc với bề mặt của vật thể. Đơn vị trong hệ SI là Pa (1 Pa = 1 N/m2). Các đơn vị khác cũng được sử dụng rộng rãi trong công nghệ đo áp suất

Bảng chuyển đổi đơn vị:

https://www.rotronic.com/media/theory/parameters/Formelgrafik.jpg

CHÊNH ÁP LÀ GÌ?

Có ba loại áp suất khác nhau thường được xem xét trong công nghệ đo áp suất: Áp suất tuyệt đối, Áp suất tương đối, Áp suất vi sai (chênh áp). Áp suất vi sai là áp suất giữa hai không gian với hai áp suất tuyệt đối khác nhau.

ĐO CHÊNH ÁP Ở ĐÂU ?

Phòng sạch là một ví dụ môi trường có mức độ ô nhiễm rất thấp, áp lực dương đảm bảo loại bỏ bụi bẩn ra khỏi phòng. Để theo dõi áp suất dương này, người ta cần một transmitter với độ chính xác cao và phạm vi đo áp suất thấp.

ĐO CHÊNH ÁP NHƯ THẾ NÀO ?

  • Phương pháp khối lượng nhiệt: Một phần tử gia nhiệt được đặt giữa hai điện trở nhiệt độ. Do lưu lượng khí, nhiệt độ được di chuyển về phía 1 trong 2 điện trở, có thể đo và đánh giá
  • Phương pháp màn ngăn: áp suất được chuyển thành một lực, kéo dài cơ hoành và đo bằng cảm biến màng MEMS.