Danh mục

Lọc bảo vệ

Lọc bảo vệ các đầu dò nhiệt độ và độ ẩm tránh bị va chạm cơ học, bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm ảnh hưởng tới cảm biến. Khi chọn lọc bảo vệ cần xem xét các yếu tố: vận tốc không khí, các chất ô nhiễm trong không khí, quy trình khử trùng và làm sạch, tác động cơ học, hoạt tính sinh học cao, ngưng tụ, chất ô nhiễm hoá học và thời gian đáp ứng.

 

Khung lọc bằng nhựa

- Nhiệt độ vận hành tối đa 100oC

- Bảo vệ cơ học

Khung lọc bằng kim loại

- Nhiệt độ vận hành tối đa 200oC

- Bảo vệ cơ học

 

Lọc bảo vệ

 

Teflon

Polyethylene

Thép không gỉ

Wire mesh

Nhiệt độ vận hành

200oC

100oC

200oC

200oC

Bảo vệ bụi

Bảo vệ tác nhân ăn mòn trong không khí

 

 

✓✓

Kích thước lỗ

10 um

40 um

25 um

10 um

Tốc độ gió tối đa, m/s

50

50

70

50

= Thấp

✓✓ = Trung bình

✓✓✓= Cao