Danh mục

Da & Dệt

Việc theo dõi và kiểm soát điều kiện độ ẩm và nhiệt độ quy định trong quá trình sản xuất là rất cần thiết để duy trì chất lượng sản phẩm và giảm thiểu thời gian ngưng hoạt động. Thiết bị đo của Rotronic cung cấp độ chính xác cần thiết để đáp ứng các tiêu chí này.

ỨNG DỤNG

Phòng thử nghiệm

Điều kiện không khí được giới hạn chặt chẽ. Ví dụ 20oC±2oC, độ ẩm 65%RH±2%RH

Bảo quản và vận chuyển

Cho phép đo trong các lĩnh vực cao cấp, tránh hư hỏng

THAM SỐ QUAN TRỌNG