Danh mục

Sơn

Viêc sử dụng sơn nước đòi hỏi phải kiểm soát chính xác môi trường mà chúng được áp dụng. Các cảm biến đáng tin cậy để đo nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện tiên quyết cho việc này.

Độ ổn định sơn

Các nhà sản xuất sơn chạy thử nghiệm điều kiện môi trường mô phỏng để kiểm tra độ ổn định của sơn, trong đó độ ẩm là yếu tố chính. Các thử nghiệm được tiến hành chủ yếu trong các buồng môi trường, nhưng cũng được thử nghiệm thời tiết ngoài trời, nơi đặt các đầu dò khí tượng học.

Kiểm soát liều phun

Sơn nước phải được xử lý trong các điều kiện môi trường được kiểm soát để chúng khô đúng cách và đạt được hiệu quả của sơn.

Đảm bảo chất lượng bột sơn

Thiết bị HygroLab dùng để đo hoạt độ nước ( độ ẩm tương đối cân bằng) trong các ứng dụng trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đo hoạt độ nước cầm tay có đầu dò chèn là lý tưởng dùng trong các khu vực sản xuất.

THAM SỐ QUAN TRỌNG