Danh mục

Viện bảo tàng

Việc trưng bày, lưu trữ và vận chuyển các đồ vật cổ có giá trị đòi hỏi theo dõi và kiểm soát chặc chẽ môi trường, vì một trong những yếu tố gây hại đến các sản phẩm nghệ thuật là sự biến động về nhiệt độ và độ ẩm không khí.

Rotronic cung cấp các giải pháp và sản phẩm đáng tin cậy với độ ổn định lâu dài để đo lường và giám sát độ ẩm và nhiệt độ trong phòng triển lãm, tủ trưng bày và kho lưu trữ. Từ các logger sử dụng 1 lần để vận chuyển đến các hệ thống giám sát dữ liệu dựa trên đám mây cho 1 hoặc nhiều phòng, địa điểm.

THAM SỐ QUAN TRỌNG: