Danh mục

Hoạt độ nước – Đo độ ẩm – Đo và giám sát giá trị aw

Việc đo hoạt độ nước hoặc độ ẩm tương đối cân bằng (ERH) là một thông số chính trong việc kiểm tra chất lượng của các sản phẩm hoặc vật liệu nhạy cảm với độ ẩm.

Nếu có quá nhiều hàm lượng nước tự do trong sản phẩm, có nguy cơ phát triển vi sinh vật, vón cục làm thay đổi tính nhất quán và giảm thời hạn sử dụng sản phẩm. Trong ngành dược phẩm và thực phẩm, theo tiêu chuẩn FDA thể hiện rằng hoạt độ nước của sản phẩm giảm đến mức vi khuẩn không thể phát triển được nữa.

Các sản phẩm tiêu biểu:

  • Trang 1 / 2