Danh mục

Phần Mền HW5 Rotronic

Phần mềm HW5 của Rotronic ra đời để thay thế phần mềm HW4 lâu đời và thành công.

Phần mềm HW5 với phiên bản Professional được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng (không có giới hạn về thiết bị).

Chức năng của phần mềm HW5 Professional:

- Giao diện NFC: Tính năng hoàn toàn mới của phần mềm HW5 sẽ là khả năng định cấu hình hoặc hiệu chỉnh thế hệ thiết bị tiếp theo (ví dụ: HF5A) qua giao diện NFC.

 

- Tải xuống dữ liệu: Dữ liệu được xuất ở các định dạng khác nhau: .xls, .csv và .log

 

- Cấu hình thiết bị: Tùy thuộc vào thiết bị và đầu dò, các chức năng và cài đặt sau có thể được thay đổi: cài đặt thang output của Transmitter, xác định giá trị cảnh báo (chỉ trên thiết bị), relay, hiệu chỉnh và hiệu chuẩn đầu dò. 

 

- Công cụ phân tích và tính toán Thông số đo psychrometric: Tất cả các thiết bị Rotronic đo độ ẩm tương đối tính bằng% RH và nhiệt độ tính bằng °C / °F. Hai giá trị này có thể được sử dụng để tính toán các giá trị đo psychrometric khác như điểm sương, tỷ lệ trộn, entanpi và nhiệt độ bầu ướt. Mô-đun tính toán trong phần mềm HW5 sử dụng các công thức đã được WMO xác minh cho các tính toán này và cho phép người dùng xác định các thông số của riêng họ (ví dụ: tỷ lệ trộn & nhiệt độ) làm giá trị đầu vào để tính toán độ ẩm tương đối từ chúng.

 

- Chức năng thống kê / Báo cáo PDF: Chức năng thống kê và báo cáo PDF tích hợp cho phép đánh giá dữ liệu. Nó hiển thị các giá trị sau: lớn nhất, nhỏ nhất và giá trị trung bình (trong một khoảng thời gian xác định hoặc trong thời gian có báo động), độ lệch chuẩn, nhiệt độ động học trung bình, số giá trị đo được, tổng số lần đo thời gian vượt quá một giá trị nhất định.

 

- Tạo người dùng và mật khẩu: Phần mềm HW5 cho phép bạn tạo người dùng & mật khẩu, phân quyền cho từng người sử dụng thiết bị. Người dùng có thể bị chặn và kích hoạt lại. Người dùng đã bị xóa không thể được tạo lại dưới cùng một tên.

 

HW5 Professional với chức năng đo hoạt độ nước sẽ là phiên bản duy nhất của HW5 sẽ được tính phí. Chức năng bổ sung sẽ là:  

- Đo Aw: Đo hoạt độ nước bằng AWE tiêu chuẩn và AW-Quick (thời gian đo trung bình là 4-5 phút).

- Báo cáo Aw: Tạo báo cáo đo hoạt độ nước.

 

Lưu ý: Phần mềm HW5 chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows 10

 

LINK TẢI PHẦN MỀM: Rotronic_HW5_Software_V1.0.0Size: (90.23 MB)