Danh mục

THIẾT BỊ CẦM TAY ĐO ĐỘ ẨM

Thiết bị cầm tay ROTRONIC HygroPalm thuộc thế hệ AirChip3000 là công cụ hoàn hảo cho các phép đo môi trường. Thiết bị đo cực kỳ chính xác và có nhiều chức năng thực tế và rất dễ sử dụng. 
Thiết bị có thể hoán đổi các đầu dò cho phép sử dụng dễ dàng và linh hoạt, bảo trì và hiệu chuẩn đơn giản.